Główna » Dookoła świata

Zmienił się tryb składania wniosków do konsulatów RP na Białorusi wydania wiz.

marzec 27, 2010 Brak komentarzy

Беларусь - ПольшаOd  1 marca br. zmienił się tryb składania wniosków do konsulatów RP na Białorusi wydania wiz.

Obecnie obywatelom oraz firmom turystycznym należy wypełnić wnioski oraz zarezerwować termin ich złożenia na stronie

Polskie urzędy konsularne nadal wydają następujące rodzaje wiz:

  • Lotniskowa - udzielana cudzoziemcom, którzy zamierzają w drodze do państwa trzeciego przebywać w strefie tranzytowej lotniska, nie zamierzają jej opuszczać oraz pochodzą z państwa, którego obywatele podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej.
  • Tranzytowa - udzielana cudzoziemcom, którzy zamierzają w drodze do państwa trzeciego przejechać przez terytorium Schengen lub Rzeczpospolitej Polskiej; udzielana na maksymalny okres pobytu do 5 dni.
  • Jednolita pobytowa - udzielana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać na terytorium Schengen lub Rzeczpospolitej Polskiej łącznie do 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium; udzielana na maksymalny okres pobytu do 90 dni.
  • Krajowa - udzielana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać wyłącznie na terytorium RP w okresie łącznie dłuższym, niż 3 miesiące i nieprzekraczającym łącznie roku w okresie ważności wizy; udzielana na maksymalny okres pobytu do 365 dni.

W każdym przypadku do przyjęcia wniosku wizowego konieczne są: wniosek, biometryczna fotografia, dokument podróży oraz dokumenty dodatkowe, określane indywidualnie przez konsula.

W związku z tym przed rozpoczęciem wypełniania formularza rezerwującego termin spotkania rekomendowany jest bezpośredni kontakt z urzędem konsularnym, w którym zamierzacie Państwo zrealizować sprawę, celem ustalenia jakie dokumenty dodatkowe są wymagane w Państwa przypadku. Natomiast konsul lub uprawniony pracownik urzędu konsularnego (w trakcie składania wniosku o wydanie wizy urzędzie) po przejrzeniu dokumentów, dołączonych do wniosku, może zawsze zadecydować o konieczności uzupełnienia wniosku o następne dokumenty.

Następnym krokiem jest wybranie dogodnego terminu na złożenie wniosku, przy czym niewypełnienie wniosku przez godzinę od wybrania terminu powoduje jego anulację.

Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku (czterostronicowy dokument z kodem oraz  informacją o zarejestrowaniu w systemie) należy złożyć go w wybranym terminie do właściwego urzędu konsularnego. Zgłoszenie z opóźnieniem powoduje odmowę w przyjęciu wniosku na wizę. Ponowić próbę można będzie za miesiąc.

Obywatelom, którym nie łatwo jest posługiwać się komputerem, świadczą pomoc w samych placówkach dyplomatycznych.

A w ogóle wprowadzenie kolejnych nowości technicznych to ułatwienie życia, postęp, które z czasem stają się przyzwyczajeniem.

Inf.wł. 5marca 2010r.

Gazeta „Głos znad Niemna”

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: