Główna » Memento

Memento


Cmentarz Polski w Mohylewie

Video

LP NAZWISKO IMIĘ DATA
URODZENIA
DATA
ŚMIERCI
RÓŻNE
1 BACIUSZKO Karolina 28 grudnia
1902
z Lipnickich
2 BAGNOWSKI Nikołaj
Fedorowicz
29 września
1929
70 lat
nagrobek w jez.rosjskim
3 BAKSZEWICZOWA Felicja 16 października
1842
5 marca
1862
z Suerrow (Guerrow ?)
4 BARSZCZEWICZ Wincenty 9 lipca 1826 21 września 1883
5 BARTOSZEWICZ Wincenty 1826 1893 (?)
6 BERNARDOWA Matylda 1800 zmarła w (?) roku z Rymszów, Radczyni
stanu
7 BIELKIEWICZ Władysław 10 lutego
1910
73 lata
jenerał wojskowy
8 BINIEWSKI Symon 1776 30 lipca
1848
Kolegialny Radca
9 BITNER 28 września
1915
70 lat,
kobieta
10 BOGDANOWICZ Janina 1909 27 lutego
1916
córka Malwiny, 7 lat
11 BOGDANOWICZ Malwina 1878 11 wrzesień
1915
z Kuzinkiewiczów,
37 lat
z córeczką Janiną
12 BRZEZIŃSKI Edward 2 stycznia 1818 15 kwietnia
1880
13 BUEMANN Marcin 31 stycznia
1852
68 lat
Inspektor Mohylewskiego
lekarskiego Zarządu Radcy Stanu,
doktora medycyny i kawalera
orderów
14 BUJWID Jerzy data
nieczytelna
15 BUYWID Józef 9 listopada
1894
16 BUTKIEWICZ Marcella 28 marca
1903
17 CHREPTOWICZ Aleksander 11 lutego
1889
pólkownik od huzarów
18 CIECHANOWIECKA Klotylda 2 lipca 1806 27 grudnia
1869
z Hołyńskich
19 CIECHANOWIECKA Aleksandryna 18
października
1908
zmarła w Warszawie
A mon Alex son inconsolable
Louise…
20 CIECHANOWIECKI Włodzimierz 3 września
1900
b.marszałek szlachty
gub.Mohylewskiej
21 CIECHAŃSKA Leokadia 1878
22 CIECHAŃSKI Adam
23 CYWIŃSKA Maniusia 23
październik1896
18 czerwca
1897
24 CZERWIŃSKA Teresa drugie
imię ?
1824 1857 ?
25 DOMBROWICZ Maria 1892 1988
26 ELJASZEWICZ Michał 1800 12 kwietnia
1868
syn Teodora, assesor
kolegialny
27 ELJASZEWICZ Piotr 10 luty 1795 22 listopada
1879
syn Teodora, senator
nagrobek w jęz.łacińskim
28 ERDMAN Julian 1824 1883 Kapitan
reszta napisu do
odkopania
29 FOCK Clemence 1865 née comtesse de
Touluse Lautrec,
nagrobek w jęz.francuskim
30 GIŻYCKA Helena
31 GIŻYCKA Marja 18 lipca
1879
lat 72
32 GIŻYCKI Faustyn
33 GŁOWACKI Mieczysław 23 maja
1870
39 (53) lat
34 GONIPROWSKA Marja 14 stycznia
1878
z Dąbrowskich
35 GORDZIAŁKOWSKA Barbara bez dat
36 GORDZIAŁKOWSKI Ignacy bez dat
37 GÓRSKA z Giżyckich Ludwika 10 września
1837
1 sierpnia
1872
38 HATTOWSKA Marya 27 stycznia
1872
i córka jego
39 HATTOWSKI Wincenty 3 lipca 1887
40 HLEB-KOSZAŃSKA Helena bez dat grób wspólny
41 HLEB-KOSZAŃSKA Zofia bez dat grób wspólny
42 HOFMAN Edmund 21 sierpnia 1904 marzec 1904
43 IHNATOWICZOWA Anna 14 kwietnia
1910
z Rudnickich
44 IWANOW Pelagia 18 listopada
1889
72 lata
45 IWASZKIEWICZ Marja 19 grudnia 1834 19 marca
1906
46 JANCZEWSKA Stefania 6 grudnia 1875 10 grudnia
1828
cуrka Klemensa
Donbrowo (?)
47 JANCZEWSKI Wincenty 29 marca 1808 13 sierpnia
1872
(inwent.Janszewski)
48 JAROSZEWICZ Witold 1918 1919
49 JASTRZEBSKA Klara 1849
50 JASTRZКBSKI 184(.) 1857 ksi№dz ?
51 JASTRZКBSKI Mikoіaj 1808 1871
52 JEЊMAN Ignacy 6 sierpnia 1852 25 listopada
1899
53 JEЊMAN Zofija 20 czerwca
1852
16 listopada
1911
54 KAЈUSSOWSCY Adam i Tekla 21
paџdziernika
1887
18
paџdziernika
1823
55 KAMIONKO Waleryan
Henryk
1767 26 sierpnia
1840
Biskup Abderytaсski
56 KEMPIСSKI Antoni 1 maja 1891 puіkownik,
lat 45
57 KIEWLICZ Piotr 6 czerwca
1864
ksi№dz, lat 36
58 KЈOPOTOWSKA Maіgorzata 29 marca
1864
59 KOЈOWRAT
CZERWIСSKA
Teresa 1824 1857
60 KOMAR Ignacy 9 kwietnia
1866
61 KOMPANOWSKI Nikola 15 wrzeњnia
1927
5 marca
1989
62 KORSAK Adelajda 1 wrzeњnia
1910
78 lat
63 KORYCKA 16
paџdziernika
1874
cуrka Fabjana
Moskiewicza, lat 75,
gubernska
pocztmajstrowa
64 KOSSACZEWSKI Mikoіaj 24(?)
listopada
1835 (1892)
65 KOWALEWSKA Ewa 30 wrzeњnia
1848
66 KRUKOWSKI Franciszek 12 maja
1867 roku
puіkownik
Olijonpolskiego pulku,
63 lata
67 KRZYSIEWICZ Anna 29 sierpnia
1884
60 lat
68 KRZYSIEWICZ Ksawery 30 maja
1867
50 lat
69 KRZYSIEWICZ Wіodzimierz 15 sierpnia
1888
45 lat
70 KUNCEWICZ Aleksander 23 grudnia
1901
71 KUNCEWICZ Katarzyna 19 czerwca
1888
Mohilewska
Gubernska
Skarbnikowa, 62 lata
72 LACHOWICZ Ludwika 14 kwietnia
1920
52 lata
73 LACHOWICZ Romuald 19
pazdziernika
1920
19 lat
74 LADA-MOCZARSKI Romuald 20 lipca
1881
75 LADO-KLODNICKA Barbara 14 paџdziernika
1789
19 grudnia
1858
76 LITWIСSKI Antoni 29 lipca
1881
75 lat
77 ЈUKASZEWICZOWA Wiktorya 13 marca
1890
66 lat
78 ЈYSKOWSKI Michaі 1829 1898 syn Adama
79 MAJEWSKI Jуzef 2 maja 1897
80 MALICKI Jуzef
81 MALINOWSKA Teresa 1874 z Zukowskich
corka pulkownika
gwardyi Wincentego i
Pelagii
82 MALINOWSKA Pelagia 1872 corka podkomorzego
Antoniego
Zukowskiego i Teresy
Sluchanowskiej
83 MAURO Jozef 19 marca 1820 13 marca
1858
1858
Kapitan kazanskiego
dragonskiego pulku
84 MAURO Piotr 16 czerwca
1866
66 lat
85 MAURO Daniel 23 pazdzier-
nika 1862
27 wrzesnia
1904
86 MAURO Daniel 13
grudnia1855
?????
87 MICHNOWICZ Katarzyna daty nieczytelne (1843-
1914)28.05.1813-2.09.1914
z Okuliczow
88 MILIANOWSKI Wladyslaw 4 listopada
1892
syn Siemiona, 63 lata
89 MOCZUNSKA Leokadia 18 wrzesnia
1831
19 (18?)
wrzesnia
1897
90 MOCZUNSKI Jan 24 czerwca
1828
6 stycznia
1875
Kollegialny Assesor
91 MOROWINOWA Maryja 9 listopada
1887
92 MOSKIEWICZOWA Donata 6
sierpien1890
z Rudnickich
93 NEWINSKY Elisabeth nagrobek w jez. francuskim
94 NEWINSKY Joseph 24 wrzesnia
1794
11 kwietnia
1862
doktor
nagrobek w jez.francuskim
95 NIEDZWIECKI Stefan 6 czerwca
1880
48 lat
96 OLSZEWSKA Konstancja 53 lata
97 OLSZEWSKI Aleksander 63 lata
98 OLSZEWSKI Leonard 1891 191...
99 ONOSZKO Gabryel 16 listopada
1899
ksiadz
100 ORLOWSKA Ludwika 8 kwietnia 1812 5 kwietnia
1900
101 OSIPOWSKA Amelja
102 OSIPOWSKI Stanislaw 1927
103 OSTASZKIEWICZ Marja 10 grudnia 1834 19 marca
1906
104 OSTASZKIEWICZ Napoleon 1 pazdziernika
1894
24 wrzesnia
1912
105 PACEWICZ Jan 9 listopada
1911
ksiadz, 88 lat
106 PALUBICKA Olga 18 stycznia
1880
corka Stanislawa
Niepojczyckiego,49 lat
nagrobek w jezyku rosyjskim
107 PIECZORO Kazimierz 5 listopada
1915(1919)
56 lat
108 PIOTROWSKI Alexander 8 kwietnia
1868
ksiadz, 58 lat
109 PLATER PLOCHOCKI Pawel 6 lutego 1828 18 listopada
1861
110 PODGURSKI Pawel 20 kwietnia
1897
ksiadz kanonik i
dziekan mohylewski,
Mag.sw.Teologii,
67 lat
111 POLONSKA Konstancja 6 czerwca
1848
z Salomonowiczow
112 PORCZYNSKI Alojzy 21 czerwca
1812
26 grudnia
1878
doktor
nagrobek w jez.lacinskim
113 POTOPOWICZOWA Katarzyna 6 maja 1866 z Zienkowiczow
zona najukochansza moja droga
juzes mie opuscila, przeniosla sie
do boga. Pan ciebie, wzorze
cnoty, powolal do siebie. Badz
Jego wola swieta, on zlaczy nas w
niebie
114 POZARYSKI Jozef 1870 1922 Najdrozszemu mezu i
ojcu, pokoj duszy jego
115 POLTORACKA Natalja 1800 24 stycznia
1875
z Francesonow,
pulkownikowa
116 PRZESMYCKA Agata 18 lipca
1874
z Horbackich,66 lat,
Obywatelka Gubernii
Mohylewskiej
117 RADZIEWSKI Wiktor 25 sierpnia
1917
47 lat
118 RAKUS 1774 2 stycznia
1840
119 RAKUSOWA Teresa 13 pazdziernika
1779
28 lipca
1843
majorowa
120 RUTKOWSKA Izabela 22
pazdziernik
1904
Z Woropajow
Nagrobek
A.Glazunowa
121 RUTKOWSKI Jerzy 29 kwietnia
1904
71 lat
122 RYWOCKI Jan i
Franciszka
1909
123 SARWIRO Aniela 31 maj 1897 10 czerwiec
1953
124 SAWICCY Jozef i
Michal
25 i 28
grudnia1850
125 SAWICKA Kamilla 6 grudzien
1865
126 SAWICKI Erazm 3 listopada
1857
Kollegialny Assesor
39 lat
127 SAWICKI Piotr 25 czerwiec
1882
5 grudzien
1918
128 SERWIROG Szymon 3 wrzesnia 1797 15 luty 1876 nagrobek w jez.rosyjskim i
polskim
129 SIENKIEWICZ Piotr 24
pazdziernika
1915
87 lat
130 SIKORSKI
131 SIKORSKI Seweryn
Stanislaw
1820 1886 magister farmacyi
132 SKATYSZEWICZOWA Ewa 28 maja 1808 26 sierpnia
1837
z Kurkow, Tytularna
Sowietnikowa
133 SЈAWINSKI Bolesіaw 24 stycznia
1894
ksi№dz,
64 lata
134 SЈUCZANOWSKA Katarzyna 3 maja 1864 Boїe wysіuchaj modlitwy
wdziecznich siestrzanуw za
najlepsz№ ciotkк Katarzynк
Sіuczanowsk№
135 SOBOLEWSKI Michaі 22 maja 1830 12 lutego
1890
136 STANKIEWICZ Stanisіaw 21 grudnia
1886
137 STAREWICZ Leopold
138 SURYNOWICZ Jan 12 czerwca
1879
10 marca
1924
139 SYPIСSKI Jan 8 marca
1877
Podpuіkownik, urodzony z
Јowinieckiey, przezyі 81 lat,
Z tyіu nazwisko wykonawcy
nagrobka їeliwnego :
Z.S.Mordasiewicz
140 SZABLEWICZ Zofia 1831 1909 z Kiniorskich
141 SZABLEWICZ Marya 3 czerwca 1865 17 marca
1890
z Bartoszewiczуw
142 SZABLEWICZ Kazio 3 listopada 1890 2 stycznia
1906
kadet
143 SZCZERBIСSKA Zofia 3 marca
1913
z Tyszkуw, 74 lata
144 SZNEJDER Edward 21 kwietnia
1895
doktor
145 SZNEJDER Teresa 31 pџzdzier-
nika 1903
їona Edwarda
146 SZWEDOWA Rozalja 1875 z Gіoczewskich, їona
kollegialnego assesora,
67 lat
147 ЊWIATOPEЈK
MIRSKI
Eugeniusz 1888 rozstrzelani
dnia 28
lutego 1918
ksi№dz Administrator Koscioіa
Katedralnego w Mohylewie,
dziekan mohylewski i dwaj
nieznani wspуіtowarzysze
niedoli
148 ЊWIDERSKA Dominika 15 lipca 1841 1884 ???
149 ЊWIDERSKA Ludwika 1841 1894 z Јornowskich
150 ЊWIDERSKI Jуzef 29 grudnia 1834 22 grudnia
1911
151 TORALEWICZ Wincenty 21 sierpnia
1860
Ksi№dz oficyaі,
76 lat
152 TYSZKIEWICZOWA Ewa 26 maja 1808 26 sierpnia
(?)
153 WERYЇYNA Barbara 27 marca
1858
30 lat
154 WOJNICZ -
SIANOЇКCKA
Wawrzyna 1 czerwca 1870 8
paџdziernika
1870
155 WOJNICZ -
SIANOЇКCKA
Aleksandra
156 WOJNICZ -
SIANOЇКCKI
Jan 7/19 grudnia
1895
27 lat
157 WOJNICZ
SIANOЇКCKI
Marjan 7/19 grudnia
1895
27 lat
158 WOJNICZ
SIANOЇКCKI
Otto 1803 1866 szlachecki marszaіek
159 WOJNICZ
SIANOЇКCKI
Otton 6 stycznia 1835 27 maja
1868
160 WOLA KUNCEWICZ 29 kwietnia
1874
24
paџdziernika
1882
Najmilszemu synowi stroskana
matka
161 WOЈKOWICZ Wiktoryja 9 marca 1844 24 wrzeњnia
1904
162 WYSOCKA Anna 25
paџdziernika
1868
75 lat
163 WYSOCKI Jan Ludwik 5 paџdziernika
1818
6 kwietnia
1878 (?)
164 ZABORSKI W.S. 1905 1947 ???
165 ZAWADZKA Marja 1820 1901 z Їуіtkуw
166 ZAWADZKI Leon 23 stycznia
1815
23 wrzeњnia
1898
167 ZGIERSKA-KASZO Marya 17 paџdziernika
1829
31 grudnia
1911
z L(Z?)utowskich
168 ZGIERSKI-KASZO Jуzef 31 grudnia 1797 11 marca
1851
Kollerski Assesor
169 ZGIERSKI-KASZO Jan 13 maja 1807 29 grudnia
1871
Kolegjalny assesor
170 ZIENKOWICZ Elїbieta 25 lipca 1835 13 wrzeњnia
1898
171 ZNIECZOROWSKI Ignacy daty nieczytelne
172 ЇUKOWSKI Konrad 29 kwietnia
1857
23 kwietnia
1877
173 ЇУЈTEK Regina 25
paџdziernika
1870
ze Straszyсskich,
30 lat
174 ЇUKOWSKA Emilja 28 wrzeњnia
1828
31 maja
1881
z Ciechanowieckich
175 ЇUKOWSKA Stasia 1853 13 wrzeњnia
1854
w Daszkуwce
176 ЇUKOWSKA Teofila 22 lipca 1798 16 maja
1830
z Malinowskich
177 ЇUKOWSKI Aleksander 1820 1915 marszaіek szlachty
178 ЇUKOWSKI Aleksander listopad
1884
doktor, 54 lata
179 ...OROWSKA Wiktorja sierpieс1917 24 lata
180 D’EKESPARRE 18 maj 1810 la gйnйrale,
nagrobek w jкz.francuskim