Główna » Nasza praca

Najważniejsze wydarzenia, rok 2004

styczeń 1, 2005 Brak komentarzy

Kwiecień.

  • Wieczór pamięci K.J. Gałczyńskiego;
  • Zebranie sprawozdawczo - wyborcze stowarzyszenia;

Marzec.

  • Wystawa fotograficzna "Cmentarz Polski w Mohylewie" w Domu Polskim;
  • Uczestnictwo w konkursie ortograficznym w Mińsku;
  • Uczestnictwo w konkursie w konkursie "Wiosna 2004" w Mińsku;
  • Uczestnictwo w polskim dyktandzie na Białorusi (Grodno);
  • VII Festiwal Kina Polskiego;

Maj.

Konkurs recytatorski dla dzieci "Świerszczykowe wierszyki";

Udział w polskim dyktandzie w Łodzi;

Laureatką Poloniady została Janina Sielicka;

Listopad.

  • Rozpoczęcie pracy w archiwach Wilna i Petersburga wspólnie z naukowcami z uniwersytetu w Białymstoku celem napisania monografii "Polacy na Mohylewszczyźnie od XVI w. Bilans strat i zmian";
  • Otwarcie i poświęcenie nagrobka ks. Światopełka - Mirskiego na cmentarzu polskim w Mohylewie - 1 listopada;

Eugeniusz Światopełk-Mirski (1876-1918)

Należał do archidiecezji mohylewskiej. Był absolwentem metropolitalnego seminarium duch. w Petersburgu. W latach 1902-1904 pracował jako wikariusz par. Tobolsk na Syberii.

W 1912 objął stanowisko administratora par. katedralnej w Mohylewie i dziekana mohylewskiego. W dniu 2.03.1918 został aresztowany i uwięziony w Mohylewie. Zarzucono mu działalność kontrrewolucyjną, sprzyjanie wojskom polskim, przynależność do POW oraz ukrywanie żołnierzy polskich. W dniu 30.03.1918 znaleziono porzucone zwłoki ks. Mirskiego.

Miał 5 ran postrzałowych, 4 pchnięcia bagnetem, rozbitą głowę i połamane ręce. Władze bolszewickie nie zezwoliły na pogrzeb. Po wkroczeniu do Mohylewa wojsk pol. gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego ekshumowano zwłoki i odbył się uroczysty pogrzeb na cm. katolickim z udziałem wojska oraz tysięcy mieszkańców miasta.

Pogrzeb stał się polską manifestacją narodową. Grób zachował się na cmentarzu katolickim w Mohylewie.

Grudzień.

Otwarcie kawiarni "Warszawa" w Domu Polskim.

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: