Główna » Edukacja, Kultura i Historia

Polonez-2019

kwiecień 16, 2019 Brak komentarzy

XV Otwarty Regionalny Festiwal „Polonez-2019”

25 maja 2019 r. w Słonimiu

Polonez

Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

1. Do udziału w festiwalu zapraszamy dziecięce i dorosłe amatorskie i profesjonalne zespoły taneczne, wokalno-chóralne, orkiestry i orkiestrowe grupy obwodu, republiki oraz zagraniczne (na zaproszenie komitetu organizacyjnego) niezależnie od resortu.

2. Wydatki transportowe oraz inne wydatki w czasie pobytu na festiwalu pokrywa sam uczestnik festiwalu lub organizacja, która go deleguje.

3. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w dniu festiwalowym oraz miejsce do przebrania zespołu.

4. Udział w festiwalu spełnia się na podstawie zgłoszenia. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń do 01 maja 2019 r. Niekompletne i przysłane po terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

5. Zespół taneczny to minimum 2 pary czyli 4 osoby.

6. Dla wokalistów zespół to minimum 2 osoby (duet + akompaniator).

7. Dla instrumentalistów zespół to minimum 2 osoby.

8. Czas występu to ok. 5 minut. Nie może on jednak przekroczyć 10 min.

9. Każdy uczestnik przedstawia na konkurs festiwalu jeden polonez. Zespół wokalno-choreagraficzny może przedstawić dwa polonezy (wokalny i taneczny). W drugiej części festiwalu przewidujemy koncert spiecjalny polskich utworów dowolnych dla zespołów wybranych przez organizatorów.

10. Kryterium oceny wystąpienia jest wysoki jakościowy poziom twórczego mistrzowstwa. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a zwyciężcy dyplomy za I,II i III miejsce i prezent pamiątkowy w dwóch wiekowych kategoriach (dziecięca i dorosła), w nominacjach:

- choreograficzny zespół

- wokalno-chóralny zespół

- orkiestra i orkiestrowa grupa.

- zespół wokalno-choreograficzny

11. Zespoły XV Festiwalu „Polonez-2019”, które nie zostali premiowane otrzymują dyplom uczestnika oraz prezent pamiątkowy:

- za zachowanie polskich tradycji narodowych, uosobienie narodowego polskiego kolorytu;

- za wybitną reżyserską inscenizację;

- za jednolitą mistrzowską oprawę sceniczną (scenografię, strój sceniczny, akompaniament);

- za sceniczną kulturę wykonania;

- za wybitny twórczy debiut;

- nagroda sympatii publiczności.

Prezes Słonimskiego Rejonowego Oddziału

Związku Polaków na Białorusi Natalia Zazula.

P.S. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres komitetu organizacyjnego:

1.Слонимский Районный отдел СПБ ул. Социалистическая, 45, 231794 г. Слоним, Беларусь

tel.: +375293351392, e-mail: zpb-slonim@tut.by

2.Центр Культуры ул. Красноармейская, 25 231800 г. Слоним Беларусь.

tel./ faks:: +3750156250636 e-mail: slonimrdk@tut.by

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: