Główna » Edukacja

APEL

czerwiec 26, 2017 Brak komentarzy

Zjednoczenie Społeczne «Związek Polaków na Białorusi» zaniepokojone jest sytuacją, która zaczęła się tworzyć w środowisku polonijnym w związku z przypuszczalnymi zmianami w Kodeksie Edukacji. Zmiany te w istotny sposób wpłyną na organizację procesu edukacyjnego w Państwowych Instytucjach Edukacyjnych «Szkoła średnia Nr 36 m. Grodno z polskim językiem nauczania» i «Szkoła średnia Nr 8 m. Wołkowysk z polskim językiem nauczania», właścicielem których jest ZS ZPB.

Zjednoczenie «ZPB» odnośnie wspomnianej kwestii zwracało się już do Ministra Edukacji Republiki Białoruś, Grodzieńskiego Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego oraz innych zainteresowanych instytucji.

W związku z tym, że w najbliższym czasie jest planowane przyjęcie ww. Kodeksu, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych instytucji z prośbą, by nie podejmować pośpiesznych i nieprzemyślanych decyzji, które nie były uzgadniane ze ZS ZPB, jako właścicielem ww. obiektów.

Proponujemy przeprowadzenie dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przewodniczący Zjednoczenia «ZPB» Mieczysław Łysy

Answer


Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: