Główna » Edukacja

Komplet dokumentów kandydatów zakwalifikowanych na studia w Polsce

marzec 18, 2016 Brak komentarzy

Komplet dokumentów kandydatów zakwalifikowanych na studia w Polsce ze stypendium rządu RP, który zostanie przesłany do Uczelni przez placówki dyplomatyczne po odbyciu się egzaminów.  Konieczne są dokumenty:

·        2 x kwestionariusz – oryginały bądź jedna kopia, nie koniecznie potwierdzona za zgodność),

·        2 x opinia o polskim pochodzeniu (jeden oryginał + jedno zwykłe ksero), lub jak ktoś nie ma to 2x Karta Polaka (1 x za zgodność, a drugi raz kopia zwykła)

·        2 x oświadczenie o studiach w Polsce

·        1 x kopia pierwszej strony paszportu – to zawsze było potwierdzone za zgodność z ogr,

·        2 x dokument pozwalający na pobyt na terenie RP (kopia wizy lup kopia karty pobytu czasowego)

·        1 x zaświadczenie lekarskie, były zawsze oryginały,

·        1 x świadectwo oraz tłumaczenie,

Ponadto często młodzież chce się wykazać i dołącza dyplomy lub różne certyfikaty – te dokumenty oczywiście x 1, od razu płyną na uczelnię .

Dokumenty kandydatów yawsye sa takskladane, że do uczelni  idzie grubszy plik zszyty zszywaczem, a dla Biura (cieńszy plik – kwestionariusz, opinia lub/i KP, kopia wizy/karty pobytu czasowego oraz oświadczenie) również zszyte i razem spięte spinaczem.

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: