Główna » Dookoła świata

Nadeszła smutna wiadomość

lipiec 29, 2011 Brak komentarzy
photoNadeszła smutna wiadomość. Jak poinformowała kuria biskupia w Pińsku, 21 lipca rano o godz. 9.00 zmarł kard. Kazimierz Świątek, emerytowany metropolita mińsko-mohylewski i były administrator apostolski diecezji pińskiej. Liczył 96 lat...
Pan Życia i Śmierci, Czasu i Wieczności, wezwał do siebie zasłużonego emerytowanego kardynała, którego błogosławiony Jan Paweł II odznaczył nagrodą „Fidei Testis” (Świadek Wiary). Po latach ateizacji wiele trudu włożył w odrodzenie Kościoła katolickiego na Białorusi oraz świadomości mieszkających tu Polaków, stał u początków Związku Polaków na Białorusi, był członkiem Rady Naczelnej, wiceprezesem ZPB.
Doświadczony cierpieniem podczas zesłania na Sybir oraz utrudzony obszerną pracą duszpasterską zdał rachunek Bogu ze swego włodarstwa.
Niech miłosierny Bóg obdarzy Go wiecznym pokojem i przyjmie Go do swojej chwały.
Cześć Jego pamięci…
Dom Polski w Mohylewie

Nadeszła smutna wiadomość. Jak poinformowała kuria biskupia w Pińsku, 21 lipca rano o godz. 9.00 zmarł kard. Kazimierz Świątek, emerytowany metropolita mińsko-mohylewski i były administrator apostolski diecezji pińskiej. Liczył 96 lat...

Pan Życia i Śmierci, Czasu i Wieczności, wezwał do siebie zasłużonego emerytowanego kardynała, którego błogosławiony Jan Paweł II odznaczył nagrodą „Fidei Testis” (Świadek Wiary). Po latach ateizacji wiele trudu włożył w odrodzenie Kościoła katolickiego na Białorusi oraz świadomości mieszkających tu Polaków, stał u początków Związku Polaków na Białorusi, był członkiem Rady Naczelnej, wiceprezesem ZPB.

Doświadczony cierpieniem podczas zesłania na Sybir oraz utrudzony obszerną pracą duszpasterską zdał rachunek Bogu ze swego włodarstwa.

Niech miłosierny Bóg obdarzy Go wiecznym pokojem i przyjmie Go do swojej chwały.

Cześć Jego pamięci…

Dom Polski w Mohylewie

Świadek Wiary

Odszedł do Wieczności

photoKazimierz Świątek urodził się 21 października 1914r. w mieście Valga w Estonii w rodzinie polskiej. W 1917r. została ona zesłana na Syberię. Po zakończeniu I wojny światowej Świątkowie powrócili do Polski, osiedlając się na ówczesnych Kresach. Tam też, w Pińsku 8 września 1933r. przyszły hierarcha wstąpił do seminarium duchownego, po którego ukończeniu 8 kwietnia 1939r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa pińskiego Kazimierza Bukraby.

Do kwietnia 1941r. pracował w parafii w Prużanie w swej diecezji, po czym władze sowieckie aresztowały go, osadziły w więzieniu w Brześciu, gdzie w ciągu dwóch miesięcy był nieustannie przesłuchiwany, po czym skazano go na karę śmierci. Odzyskał jednak wolność po napaści 22 czerwca 1941r. Niemiec na ówczesny ZSRR, co spowodowało, że władze sowieckie nie zdążyły wykonać wyroku. Wrócił do pracy duszpasterskiej w swej parafii prużańskiej, ale najeźdźcy również prześladowali go, a nawet skazali na śmierć. Tym razem uratowało mu życie ponowne wkroczenie na te ziemie w 1944r. wojsk sowieckich. Ale niebawem został znów aresztowany i po 5 miesiącach pobytu w więzieniu w Mińsku skazano go na 10 lat obozu pracy. Wyrok odbył najpierw w Marwińsku we wschodniej Syberii, a następnie w Workucie na Dalekiej Północy.

Wolność odzyskał 16 czerwca 1954r., po czym zaraz powrócił na Białoruś i od 1 grudnia tegoż roku był proboszczem katedry w Pińsku.

Dzięki oddanej i ofiarnej pracy księdza Kazimierza Świątka została odbudowana katedra w Pińsku - z pewnością była to jedna z pierwszych odbudowanych świątyń na Białorusi. Odbudowując katedrę, ksiądz Kazimierz przede wszystkim myślał i robił wszystko, co było możliwe, żeby budować żywy Kościół - Lud Boży, którego żywymi cegłami są wierni.

Aktywność duszpasterska ks. prałata Kazimierza Świątka, jego oddanie się sprawie Kościoła, nieprzeciętne umiejętności organizacyjne, autorytet i szacunek wśród duchowieństwa nie pozostały bez uwagi ze strony Stolicy Apostolskiej.

Gdy pod koniec lat osiemdziesiątych w ZSRR rozpoczął się proces stopniowej demokratyzacji i przywracania wolności religijnej, 2 lutego 1988r. Jan Paweł II mianował go prałatem Jego Świątobliwości, a 11 kwietnia 1989r., wkrótce po jego 75. urodzinach – wikariuszem generalnym diecezji pińskiej. 13 kwietnia 1991r. 76-letni wówczas kapłan został arcybiskupem mińsko-mohylewskim i administratorem apostolskim diecezji pińskiej. Sakry w katedrze, którą sam ponad 36 lat zarządzał, udzielił mu abp Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy, a jednym ze współkonsekratorów był bp Władysław Jędruszuk – administrator apostolski diecezji w Drohiczynie, czyli tej części diecezji pińskiej, która po ostatniej wojnie pozostała w granicach Polski. W lutym 1999r. został pierwszym przewodniczącym pierwszej w dziejach Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Urząd ten pełnił 7 lat.

Na konsystorzu 26 listopada 1994r. Jan Paweł II włączył 80-letniego wówczas hierarchę r.w skład Kolegium Kardynalskiego jako pierwszego w historii obywatela Białorusi w tym gronie. W 10 lat później – 27 września 2004 papież odznaczył go nagrodą „Fidei Testis” (Świadek Wiary), przyznaną mu przez Instytut im. Pawła VI. Po dalszych dwóch latach prezydent Francji Jacques Chirac wręczył mu Legię Honorową. 14 czerwca 2006r. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął prośbę o zwolnienie z pasterskiego kierownictwa Mińsko-Mohylewską Archidiecezją Jego Eminencji kardynała Kazimierza Świątka zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, kan. 401, § 1. Po śmierci kard. Świątka kolegium kardynalskie liczy 196 członków, spośród których 114 ma prawo uczestnictwa w ewentualnym konklawe.

Catholic/WP/TZ

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: