Główna » Kultura i Historia

25 lecie Związku Polaków na Białorusi

kwiecień 25, 2016 1 komentarz

W dniach 8 i 9. kwietnia 2016 r Związek Polaków na Białorusi świętował 25 lecie swojej działalności. Uroczysta akademia i koncert z tej okazji odbyły się w stolicy Białorusi Mińsku. W tym doniosłym dla społeczności Polaków, zamieszkujących Białoruś, wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 zaproszonych gości oficjalnych, oraz liczne grono członków ZPB jak i sympatyków.

Jak zwykle podczas ważnych dla ZPB wydarzeń nie zabrakło przedstawicieli różnych organizacji, departamentów, przedstawicieli mniejszości narodowych.

Przybyli goście z Polski w tym kilkunastoosobowa reprezentacja partii i Związku Zawodowego SAMOOBRONA z Lechem Kuropatwińskim, Andrzejem Chmielewskim na czele, delgacja Nieświeżan i wielu innych, związanych więzami współpracy, ludzi dobrej woli, wspierających ZPB w działaności wymiany kulturalno-oświatowej, przedstawicieli organizacji polskich. Uświetnili uroczystość swoją obecnością prezesi stowarzyszeń mniejszości narodowych zarejestrowanych i działających na Białorusi .

W ciepłej, serdecznej atmosferze płynęły ze sceny życzenia, podziękowania, obietnice.Specjalnie na tą uroczystość przybyli z Polski Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Polsce pan Aleksandr Averyanov oraz Radca Ambasady RB w Polsce, dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Mikhaił Rybakov.

W swoich przemówieniach wszyscy podkreślali rangę i rolę ZPB jako znamienny wkład w wielokulturowość, w budowanie więzi między społeczeństwami Polski i Białorusi. Mówili o potrzebie pielęgnowania tradycji polskiej, kultury polskiej, które stanowią bogactwo dziejowe,wspomagają historyczną pamięć, wzmacniają więzy pokoleniowe.

Szanowni Państwo . Jestem głęboko przekonany, iż Polacy na Białorusi jak również Białorusini w Polsce nie tylko świadczą o głębokiej więzi pomiędzy narodami, ale również mogą wznieść znaczący wkład w rozwój przyjaznych stosunków pomiędzy Republiką Białoruś , a Rzeczypospolitą Polską. Życzę Związkowi Polaków na Białorusi dalszego rozwoju i licznych sukcesów, a wszystkim jego członkom- dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności” Między innymi w tych słowach, po polsku, wyrażał swoje życzenia Ambasadror RB w Polsce pan Aleksandr Averyanov by zakończyć swoje wystąpienie własnym wierszem:

„ Што трэба,каб Беларусь уведаць?

Яе трэба проста адведаць!...

...

Каб убачыць, што жывем мы дружнай сямёй народау

И увсе разам упрыгожваем родны край год ад году.

Беларусы,рускiя,палякi,ураiнцы,лiтоуцы,татары,ярэi,

Па веры: правослауныя,катопiкi,мусульмане,iудзеi...

Хай молiмся разным богам але ж адным -

Каб у Беларусi добра жылося нам усiм!


I cóż powiedzieć, było ciepło, serdecznie, było rodzinnie

Bożena Gaworska-Aleksandrowicz


TwentyFive1TwentyFive2TwentyFive3TwentyFive4TwentyFive5TwentyFive6TwentyFive7TwentyFive8TwentyFive9TwentyFive10TwentyFive11TwentyFive12TwentyFive13TwentyFive14

1 komentarz »

  • Светлана Власюк :

    Я хочу вносить вклад в Польско -Беларуский союз. Живу в преграничном городе Бресте и часто посещаю при возможности Польшу. Мне очень нравится культура и семейные ценности ,уклад ,сфера образования,обслуживания и законы Польши , с которыми я успела познакомится . К сожалению у нас в школах нет програм по изучению польского языка и культуры. У нас есть изучения английского языка,а польского нет.Хоть мы тесно связаны как братские страны .Хотелось бы иметь в наших школах изучение языка,истории, культуры Польши,для начала хотя бы факультотивами,так как считаю это и историей моего города.И рада видеть плодотворный союз ,для будующего поколения в дружбе,мире наших Стран.

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: