Główna » Kultura i Historia

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury

czerwiec 1, 2015 Brak komentarzy

XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Jana Krzewniaka

ogłoszonego przez

Burmistrza Karczewa,

Radę Miejską w Karczewie,

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,

Redakcję „Głosu Karczewa".

W dniu 19 maja 2015 r.

Jury w składzie:

p. o. przewodniczącego -  Krzysztof Kasprzak

członkowie:

- Maria Aulich

- o. Eligiusz Dymowski

- Anna Zakrzewska

rozstrzygnęło XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka. Na konkurs wpłynęło 321 zestawów wierszy z Polski, Francji, Niemiec, USA i Litwy. Z przyczyn regulaminowych (brak godła, ujawnienie danych bezpośrednio na pracy, nadesłanie prac po terminie) nie rozpatrywano 20 zestawów. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 301  zestawów wierszy. Po zapoznaniu się z zestawami dopuszczonymi do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda w wysokości 3.000 złotych, zestaw nr 136, godło - tryptyk,

Mariola Kruszewska z Mińska Mazowieckiego;

II nagroda w wysokości 2.500 złotych, zestaw nr 152, godło – Abel i Szymon,

Zdzisław Drzewiecki z Białego Boru;

III nagroda w wysokości 1.500 złotych, zestaw nr 225, godło  - Magenta,

Małgorzata Bortnowska z Krakowa;

Nagroda Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w wys. 500 zł, zestaw 280 , godło - rozproszony,

Jan Stanisław Kiczor z Warszawy;

Nagroda Redakcji "Głosu Karczewa" w wysokości 500 złotych, zestaw 28, godło – HEJ

Marek Brymora z Kalisza;

Nagroda Parafii Karczew w wysokości 500 złotych, zestaw 298 , godło – K.RESOWIAK

Aleksander Śnieżko z Wilna, Litwa

Wyróżnienia przyznano:

za zestaw  222, godło - Pustułka; Agnieszka Kostuch z Trzebini;

za zestaw 43, godło – DALILA, Lilla Latus ze Zduńskiej Woli;

za zestaw 256, godło – KORAB, Wojciech Roszkowski z Tykocina;

za zestaw 289, godło – Jemioła, Cecylia Suszka z Koniakowa.

Nagroda Specjalna Redakcji Tygodnika „Głos Nauczycielski" została przyznana   za zestaw 289, godło Jemioła, Cecylia Suszka z Koniakowa.

XXVI  Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka, w ocenie Jury był konkursem o bardzo wyrównanym poziomie artystycznym. W tej sytuacji wiele zestawów wierszy, mimo ich niezaprzeczalnych walorów literackich, nie znalazło się w gronie laureatów. Szczególną uwagę zwróciła duża liczba utworów zachowujących formę klasyczną oraz o charakterze lirycznym.

Jury oceniając nadesłane utwory brało pod uwagę nie tylko sprawność warsztatową twórców, ale i czystość języka, która najpełniej świadczy o naszej przynależności narodowej. Wartości literackie utworów konkursowych, oraz żywe zainteresowanie konkursem twórców mieszkających poza Polską, potwierdzają jego rangę na mapie kulturalnej kraju, co odnotowujemy ze szczególną satysfakcją.

Jury życzy władzom Gminy Karczew, darczyńcom, którzy wspierają działania kulturalne realizowane na terenie Miasta i Gminy Karczew oraz działaczom kulturalnym Karczewa żeby Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka jak najdłużej promował Miasto i Gminę Karczew.

Podpisy członków Jury:

Krzysztof Kasprzak

Maria Aulich

o. Eligiusz Dymowski

Anna Zakrzewska

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: