Główna » Edukacja

Polska to nasz partner handlowy

maj 15, 2015 Brak komentarzy

„Dom Polski w Mohylewie” zaprasza do udziału w Konkursie

„Polska to nasz partner handlowy”.

Konkurs przeprowadza się w 2 etapy: I etap – wstępny (zaoczny), II etap – finałowy (oczny).

Na pierwszym etapie proponujemy 23 pytania z różnych dziedzin wiedzy o Polsce. Odpowiedzi można wysyłać w języku polskim i rosyjskim. W każdej grupie językowej określamy 6 finalistów, zaś po drugim etapie w Domu Polskim w Mohylewie ustalamy trzech zwycięzców. W razie równości prawidłowych odpowiedzi pierwszeństwo daje się finaliście, który pos;uguje się jężykiem polskim.

W razie otrzymania większej ilości prawidłowych odpowiedzi z I etapu ilość finalistów może być zwiększona.

Pytania z I etapu konkursu „Polska to nasz partner handlowy” :

 1. W którym roku był chrzest Polski?
 2. W którym roku zawarta była unia personalna Polski i Litwy w Krewie?
 3. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
 4. Jak brzmi tytuł najważniejszego dzieła A. Mickiewicza?
 5. Jak nazywał się polski uczony, który „wstrzymał słońce a ruszył ziemię”?
 6. Ile km2 ma terytorium Polski?
 7. Ile województw jest w Polsce?
 8. Ile km liczy polskie wybrzeże morskie?
 9. Gdzie znajduje się najważniejsze przejście graniczne między Polską a Białorusią?
 10. Jak nazywa się największy park narodowy na granicy polsko-białoruskiej?
 11. Jakie są najważniejsze bogactwa naturalne Białorusi?
 12. Wymień najważniejsze bogactwa naturalne Polski.
 13. Gdzie w Polsce pracuje największa na świecie elektrownia na węgiel brunatny?
 14. W jakich miastach zlokalizowane są najważniejsze rafinerie w Polsce?
 15. Eksport którego produktu rolno-spożywczego daje Polsce pozycję światowego lidera?
 16. Które państwo jest największym partnerem handlowym Polski (trafia tam ponad 25 proc. Polskiego eksportu) ?
 17. Jakich produktów Polska jest największym producentem w Europie?
 18. W 1990 r. przyjęto plan gospodarczy nazwany imieniem jego twórcy. Co to był za plan?
 19. Który białoriski bank reprezentuje Polski kapitał?
 20. Ile wynosi roczne zużycie gazu ziemnego w Polsce?
 21. Ile wyniosły inwestycje zagraniczne w Polsce w ostatnich 25 latach (chodzi o globalną skumulowaną wielkość)?
 22. Ile wynosi wielkość PKB (per capita) w Polsce?
 23. Proszę zgadnąć pozycję/miejsce Polski w 2014 r. w białoruskim imporcie / białoruskim esporcie.

Pytania w języku rosyjskim można znaleźć na stronie internetowej Domu Polskiego w Mohylewie:

www.dom-polski.org

Prosimy o wysłanie odpowiedzi pod adres: 212030 Mohylew, zaułek Pożarnyj 3, „Dom Polski w Mohylewie” z notatką „Na konkurs” lub drogą elektroniczną – e-mail: dom-polski@rambler.ru. Ostatnia data wysłania listów - 29 maja.

W razie powstania jakiś pytań prosimy o kontakt: „Dom Polski w Mohylewie”, tel. 25-05-86 (Sergiusz Marszałkowski).

Konkurs odbywa się pod patronatem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB.

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: