Nasza praca »

[ styczeń 1, 2008 | Нет комментариев » | ]

Styczeń. Noworoczny bal maskowy dla dorosłych; Luty. Obchody Dnia Św. Walentego; Wystawa fotografii Jewgienija Kozuli „Szlak Niemieński" w Domu Polskim; Spotkanie z delegacją z Płocka; Marzec. „Dramat kuchenny" - przedstawienie teatru polskiego z Kalisza; Kwiecień...

Nasza praca »

[ styczeń 1, 2007 | Нет комментариев » | ]

Styczeń. Noworoczny bal maskowy dla dorosłych; Luty. Obchody dnia Św.Walentego; Marzec. Spotkanie z polską grupą autorską z Warszawy razem z reżyserami Jackiem Pacochą i Włodzimierzem Kaczkowskim. Przegląd sztuki Disco Pigs w Mohylewskim Teatrze Dramatycznym; Kwiecień. Koncert muzyki autorskiej Haliny oraz Borysa Wajchańskich w Domu Polskim;

Nasza praca »

[ styczeń 1, 2006 | Нет комментариев » | ]

Luty. Wieczór pamięci Witolda Gombrowicza; Marzec. Uczestnictwo delegacji Oddziału w VII Zjeździe ZPB w Grodnie 12-13 marca; Konkurs wojewódzki o życiu i twórczości Frederyka Chopina; Maj. VIII Festiwal Kina Polskiego; Udział w jarmarku „Mohylewska wiosna"...

Nasza praca »

[ styczeń 1, 2005 | Нет комментариев » | ]

Kwiecień. Wieczór pamięci K.J. Gałczyńskiego; Zebranie sprawozdawczo - wyborcze stowarzyszenia; Marzec. Wystawa fotograficzna "Cmentarz Polski w Mohylewie" w Domu Polskim; Uczestnictwo w konkursie ortograficznym w Mińsku; Uczestnictwo w konkursie w konkursie "Wiosna 2004" w Mińsku; Uczestnictwo w polskim dyktandzie na Białorusi (Grodno)...

Nasza praca »

[ styczeń 1, 2004 | Нет комментариев » | ]

Luty. Msza święta z okazji 85 rocznicy rozstrzelania proboszcza mohylewskiego ks. Światopełka Mirskiego;
Umieszczenie witryny internetowej Domu Polskiego na selwerze amerykańskim. (mirror strony umieszczonej w Niemczech). Maj.
Dni Literatury Słowiańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym; Lipiec. Przyjęcie delegacji z wicemarszałkiem Senatu Ryszardem Jarzembowskim na czele; Udział w konferencji w sprawach inwestycji firm polskich w Mohylewie