Główna » Dookoła świata, Usługi

Mohylewskie forum biznesu ‘” Przydnieprze”

maj 9, 2014 Brak komentarzy

26-27 czerwca 2014 roku
w Mohylewie odbędzie się
Mohylewskie forum-biznesu „Przydnieprze”

Do wzięcia udziału w forum zapraszamy i zachęcamy inwestorów, architektów i ekspertów w dziedzinie rozwoju miast, przedstawicieli międzynarodowych instytucji finansowych, banków, biur podróży, liderów biznesu i organizacji.

Projekt programu forum biznesu "Dniepr"


Organizatorzy:
• Mohylewski miejski Komitet wykonawczy
• Administracja wolnej strefy ekonomicznej „Mohylew”
• JSC "Park Technologiczny" Mohylew ";
• UP „Mohylewski oddział BiełTPP””
• Zarząd urbanistyki miasta Mohylew
• Środowisko przedsiębiorców Mohylewa

Cel przedsięwzięcia:
• Przyciąganie inwestorów zagranicznych do realizacji projektów inwestycyjnych w mieście Mohylew, rozwój współczesnej urbanistyki miejskiej i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów miejskich.
• Rozwój współpracy targowo-ekonomicznej :
• Pogłębienie współpracy między regionalnej z miastami braterskimi i partnerami :
• Przyciąganie turystów zagranicznych poprzez przybliżenie wiedzy o mieście

Zadania główne:
• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Mohylewa :
• Rozwój urbanistyczny miasta w oparciu o wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych:
• Promocja produkcji rodzimej Mohylewa na rynki międzynarodowe:
• Rozbudzanie zainteresowania obywateli zagranicznych dla dziedzictwa kulturowego i wartości duchowych Mohylewa jego tradycji i innowacji.

Uczestnicy:
• Potencjalni inwestorzy i międzynarodowe instytucje finansowe oraz banki inwestycyjne,
• Architekci i specjaliści z zakresu urbanistyki
• Przedstawiciele władz miast partnerskich i partnerów :
• Podmioty gospodarcze miast partnerskich oraz partnerów
• Touroperatorzy zagraniczni.
Uczestnicy forum bezwzględnie muszą dokonać rejestracji poprzez: wypełnienie formularza i przesłanie go do organizatorów. Uczestnictwo w forum biznesu „Przydnieprze” jest bezpłatne, koszty natomiast zakwaterowania i wyżywienia na własną rękę.

W przypadku potrzeby informacji dodatkowych jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem zagranicznych stosunków gospodarczych i wzajemnych relacji Mohylewskiego Komitetu Wykonawczego(+375-222-22-73-68, 22-82-09, 22-93-77, fax 22 - 09 - 45, e-mail vesmogilev@gmail.com, ovec@mail.by).

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: