Główna » Kultura i Historia

KONKURS

marzec 22, 2013 Brak komentarzy

Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna"

Zapraszają młodzież w wieku 14-18 lat

do wzięcia udziału w konkursie literackim pt.

Legenda powstania styczniowego w literaturze polskiej

Regulamin konkursu:

Cele konkursu: zachęcenie młodzieży do poznania dziejów ojczystych. Zachęcenie młodzieży do czytania literatury polskiej, kształtowanie u młodzieży wartości patriotycznych, upamiętnienie sylwetek bohaterów powstania styczniowego

Forma pracy konkursowej: wypracowanie, objętość- do 4 stron maszynopisu

Jury konkursu będzie oceniać zgodność pracy z tematyką konkursu, samodzielność, właściwą ocenę wydarzeń, styl i język  wypracowania.

Prace konkursowe należy do 15.04.2013r. przesłać drogą elektroniczną na adres: slowo_ojczyste@ tut.by

lub wydrukowane na adres:

230025/Grodno, ul. Horodniczańska 40 z dopiskiem - konkurs literacki

Wyniki konkursu zostaną ogіoszone 06.06.2013 r.

Na zwyciężców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe

Grand Prix konkursu - netbook

życzymy powodzenia

Organizatorzy

Literatura podmiotu:

1.Eliza Orzeszkowa „Gloria victis";

2.Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem";

3.Bolesław Prus „Omyłka";

4.Bolesław Prus „Lalka";

5.Stefan Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony";

6.Stefan Żeromski „Wierna rzeka";

7.Stefan Żeromski „Echa leśne";

8.Maria Dąbrowska „Noce i dnie";

9.Felicjan Faleński „Morituri te salutant";

10.Władysław Rymkiewicz „Trzystu pod Dobrą. Po­wieść historyczna z roku 1863";

11.Władysław Terlecki Trylogia (Spisek. Dwie głowy ptaka. Powrót z Carskiego Sioła);

12.Marek Świerczyk „Bestia";

13.Maria Wielopolska „Kryjaki";

14.Adam Asnyk „Sen grobów".
Słowo Ojczyste Nr1 (145) styczeń 2013r

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: