Główna » Nasza praca

IX Zjazd Związku Polaków na Białorusi

kwiecień 3, 2017 Brak komentarzy

W ubiegły piątek, 25 marca, w rodzinnej i uroczystej atmosferze przebiegł IX Zjazd Społecznego Zjednoczenia Związek Polaków na Białorusi.
Obradował w Pałacu dzieci i młodzieży w Mińsku, dokąd z całej Białorusi przybyło 103 delegatów z 6 obwodów Białorusi i miasta Mińsk reprezentujących regionalne oddziały ZPB.
Referaty sprawozdawcze za okres minionej kadencji wygłosili prezes ZPB Mieczysław Łysy oraz Prezes Rady Naczelnej ZPB Jerzy Żurawowicz, w których dokonali podsumowania działalności w latach 2013-2016 oraz wyznaczyli główne zadania na nową kadencję, w tym m.in. utrzymanie działających Domów Polskich oraz uaktywnienie pracy portalu internetowego ZPB. Podkreślili też dobrą współpracę z lokalnymi władzami w realizacji projektów kulturalnych, m.in. Festiwalu „Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów”, Festiwalu Polonezu w Słonimiu, święta „Kaziuki” w Grodnie, Festiwalu Polskiej kultury i bytności „Fest Ejsmontowski” i wiele innych.
O pracy swoich oddziałów mówili z trybuny Zjazdu prezes iwienieckiego oddziału Stanisław Buraczewski, prezes grodzieńskiego oddziału Kazimierz Znajdziński, członkini oddziału z Brasławia Antonina Obolewicz oraz Honorowa Członkini ZPB, wybitna działaczka ZPB Leonarda Rewkowska ze Słonimia.
Wsród gości Zjazdu został zauważony pełnomocnik ds. religii i narodowości Leonid Gulako oraz przedstawiciel ambasady RP w Mińsku Adam Kaczyński. Z Polski na uroczystość przyjechała delegacja Związku Zawodowego „Samoobrona” na czele z Przewodniczącym Lechem Kuropatwińskim oraz dawna aktywna przyjacielka ZPB Bożena Gaworska-Aleksandrowicz.
W jawnym głosowaniu Prezesem Związku Polaków na Białorusi prawie jednogłośnie na kolejną kadencję został wybrany Mieczysław Łysy.
Odśpiewana przez obecnych na sali „Rota” – hymn ZPB – skończyły obrady IX Zjazdu ZPB.

IXIXaIXbIXcIXdIXeIXfIXfg

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: