Główna » Edukacja, Kultura i Historia

Coroczny konkurs czytelniczy „Kresy 2013”

październik 31, 2013 Brak komentarzy

25 października w szkole średniej nr 2 w Mohylewie odbyła się kolejna, na poziomie wojewódzkim, edycja konkursu czytelniczego „Kresy 2013” poświęcona wielkiemu poecie XIX wieku Adamowi Mickiewiczowi.

Uczestnicy czytali, w języku polskim, po dwa wiersze wg własnego wyboru.

W konkursie brali udział uczniowie Szkoły Średniej nr 2 oraz oraz dzieci uczące się języka polskiego w Domu Polskim.

Przygotowaniem uczestników do konkursu zajmowali się nauczyciele języka polskiego ze Szkoły nr 2 p.Anastazja Tkaczowa, oraz nauczyciele  Domu Polskiego: Magdalena Łajewska, Ajna Owiezowa, Siergiej Marszałkowski.

Do konkursu przystąpiło 20 uczestników.

Competition5

Konkurs przebiegał w 3 kategoriach wiekowych:

1 kategoria – dzieci do 12 roku

2 kategoria – od 12- 16 lat

3 kategoria -  16 i więcej lat

W pracach Jury uczestniczyli kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Mińsku Marek Pędzich, dyrektor Domu Polskiego Jerzy Żurawowicz, dyrektor Szkoły średniej nr 2 Tatiana Kondratiewa , Z-ca dyrektora Domu Polskiego Igor Chodas.

Najwspanialej w swoich kategoriach zaprezentowali się :

kategoria pierwsza

I Miejsce – Karina Buraczewska (Dom Polski)

II Miejsce – Angelina Kalinowska, Wiktoria Cagielnikowa (Szk. Nr 2)

III miejsce Timor Osokin (Szk. Nr 2)

w kategorii drugiej

I miejsce – Anastazja Podriabinkina (Dom Polski) , Janina Lasota (Szk. Nr 2)

II miejsce – Weronika Worobiewa (Szk. Nr 2)

III miejsce – Maria Gierowiec (Szk. Nr 2)

w kategorii trzeciej

I miejsce – Aleksander Ławcow (Szk. Nr 2)

II miejsce – Maria Kuźmina ( Dom Polski)

III miejsce – Konstanty Sawicki ( Dom Polski)

Zwycięzcy otrzymali nagrody, książki i dyplomy. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy

uczestnictwa.

Przed zwycięskimi laureatami finał konkursu „Kresy” w Grodnie w centrum edukacji publicznej stowarzyszenia „ Polska Macierz Szkolna” w dniu 10 listopada 2013 roku, w którym udział wezmą laureaci edycji konkursów z całego terytorium Białorusi.
Competition1Competition2Competition3Competition4

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: