Główna » Dzisiaj, Edukacja, Kultura i Historia, Nasza praca

My wczoraj, dziś i jutro.

styczeń 26, 2009 4 koment.

Музыка не знает границ (Muyzka nie zna granic)W roku 1998 rozpoczął pracę dziecięcy teatr - studio "Gracja i plastyka" pod kierownictwem p. Ireny Dmochowskiej, która do dziś pełni swoje obowiązki społecznie; działa też Klub Młodzieżowy "Nowa Fala", Polskie Towarzystwo Lekarskie pod kierownictwem  Aleksandra Bułaja, drużyna harcerska, Klub Kobiet, Klub Video. Zainstalowanie anteny satelitarnej dało możliwość pokazywania lekcji języka polskiego na kanale TV Polonia oraz ciekawych polskich programów i filmów.

W 1998 roku rozpoczęła swoją pracę biblioteka, która ma księgozbiór liczący około 3 tys. książek. Od kilku lat otrzymujemy bezpośrednio z Polski,  wprawdzie sporadycznie, czasopisma dla dzieci i dorosłych. Od początku działalności prowadzimy też naukę języka polskiego.

Наша деятельность (Nasza praca)I. Zespoły artystyczne.

W ciągu minionych lat nasze zespoły uczestniczyły w:

1.      Były jednymi z najlepszych na wojewódzkim festiwalu kultur narodowościowych;

2.      Zespoły uczestniczyły w oficjalnym koncercie w Pałacu "Chimwolokno" , poświęconym Dniu Kobiet;

3.      Brały udział w Dniach Włocławka;

4.      Z okazji Dnia Niepodległości Polski gościliśmy ze swoim programem w Domu Weterana w Mińsku;

5.      Programie "Dzień Kultury Polskiej" razem z zespołami z Polski w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Mahutny Boża";

6.      Tradycyjnym stał się międzynarodowy festiwal "Słowiański styl" zorganizowany przez Irenę Dmochowską.

7.     Zostały laureatami Festiwalu Teatralnych Zespołów Dziecięcych we Włocławku.

8.     Uczestnicza w corocznym miedzynarodowym festiwalu w Bielgorodzie – Dniestrowskim ///(Ukraina)

II. Polskie Towarzystwo Lekarskie.

1.      Udział w IV Światowym Kongresie Lekarzy Polonijnych w Warszawie;

2.      Udział w Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Warszawie;

3.      Udział w III Światowym Zjeździe Lekarzy- Oftalmologów oraz Kongresie Lekarzy Polonijnych we Wrocławiu;

4.      Regularna korespondencja z instytucjami medycznymi w Polsce, dzięki czemu już utworzono w bibliotece duży dział literatury medycznej;

5.      W razie potrzeby pomoc członkom stowarzyszenia;

6.      Uczestnictwo w międzynarodowym sympozjum lekarskim  w Białymstoku.

7.     Uczestnictwo członków PTL w XII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

8.     Uczestnictwo w IX Miedzynarodowych Kardiologicznych Warsztatach w Bialymstoku

III. Klub Młodzieżowy "Nowa Fala".

1.      Opieka nad dziećmi inwalidami z centrum rehabilitacyjnego;

2.      Ma na swoim koncie uczestnictwo w Forum Młodych Polaków w Lidzie;

3.      Spotkania z Mohylewskimi organizacjami młodzieżowymi w miejscowości Krugloje;

4.      Wycieczka etnograficzna do rejonu Krasnopolskiego;

5.      Warsztaty teatralne w Grodnie oraz w Białymstoku;

6.      Uczestnictwo w Międzynarodowych Zlotach Młodzieży Polonijnej "Orle gniazdo";

7.      Przedstawienie teatralne dla harcerzy i młodzieży "Wieczór prawdziwego kochania" (zapobieganie AIDS).

Скаутская дружина (Drużyna harcerska)IV. Drużyna harcerska.

1.      Spotkanie młodzieży i harcerzy z Mohylewskimi bardami;

2.      Zajęcie premiowanych miejsc w zawodach sportowych w Mohylewie;

3.      Uczestnictwo w Zjazdach ZHPnB;

4.      Sprzątanie i opieka nad cmentarzem polskim;

5.      Wyjazdy grup harcerskich na obozy do Polski;

6.      Kursy opiekunów i metodyków drużyn harcerskich;

7.      Kursy opiekunów zuchów;

8.      Spotkania z Teresą Zarzecką (Białystok)  szkolenie drużynowej i przybocznych.

Изучение польского языка (Nauka języka polskiego)

V. Nauka języka polskiego.

Coraz więcej osób uczy się języka polskiego. Począwszy od najmłodszych (5 - 8 lat) przychodzą na zajęcia uczniowie szkół średnich, studenci i ludzie pracujący w różnych zawodach. Już od kilku lat chętnych jest ponad 300 osób. Jest grupa polska w przedszkolu 81. Zgodnie z umową z Wojewódzkim Kuratorium Oświaty wyznaczona została szkoła nr 2 z kierunkiem polskim, w której jest już 11 klas polskich. Na Uniwersytecie Państwowym co rok prowadzi się obowiązkowy kurs języka polskiego dla studentów różnych wydziałów.

A od 2009 roku zajęcia w klasach polskich prowadzą Magdalena Łajewska (Paluczek) oraz Anastazja Tkaczowa. W roku szkolnym 2006 do pracy w Mohylewie przyjechały p. Magdalena Paluczek i p. Helena Kępka.

W 2000 roku w przedszkolu nr 81 została stworzona polska grupa dziecięca. Od roku 2006 z maluchami pracuje Katarzyna Szadryna.

VI. Wieczor Literacki

Dom Polski przeprowadza imprezy poświęcone polskiemu wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi. W ciepłej, kameralnej atmosferze widzowie poznają życie poety, słuchają jego utworów, szczególnie mocno brzmiące słowa «Litwo, Ojczyzno moja ...», a kanwą programów jest muzyka romantyczna, tak wspaniale pasująca swoim wyrazem do tęsknoty przebijającej z recytowanych wierszy

VII.Tradycje i obrzedy

Znajomość obyczajów i obrzędów, obchody polskich świąt narodowych i religijnych są niezbędne do odrodzenia polskości na ziemi, na której mieszkamy. Członkowie ZPB zbierają się co roku na tradycyjnym wigilijnym opłatku i przy stole wielkanocnym. Każdy pamięta takie ważne daty: 3 Maja, Dzień Wszystkich Świętych, 11 listopada.
Od kilku lat Dom Polski przeprowadza Dni Kultury Polskiej.
Pokazujemy swoje osiągnięcia, mówimy o historii i literaturze polskiej. Słowo mówione splata się z pieśnią i muzyką. Takim sposobem docieramy do serc tych, którzy niewiele wiedzą o Polsce, którzy dopiero teraz zaczynają odnajdywać swoje polskie korzenie.

VIII.Muzyka nie zna granic

Wieczory poświęcone Fryderykowi Chopinowi gromadzą tylu chętnych, że nie dla wszystkich znajdują się miejsca w przestronnych salach Ci, którym udało się wysłuchać koncertów, są zachwyceni. Słyszą bowiem muzykę Chopina w doskonałym wykonaniu, dowiadują się o życiu kompozytora, o epoce romantyzmu, w której powstawała jego twórczość. Nie braknie też w programach wierszy, recytowanych po polsku. Spotkania te wywierają na wszystkich ogromne wrażenie i znacznie przybliżają społeczeństwu mohylewskiemu kulturę polską.
Polska muzyka i polski język goszczą w muzeach i salach. Brzmią słowa w trzech językach: polskim, białoruskim i rosyjskim. Spotkania te bowiem przeznaczone są dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o kulturze polskiej. Odbywają się spotkania poświęcone muzyce Stanisława Moniuszki, życiu i twórczości Ignacego Domezki, Konstantego Gałczyńskiego.

IX. Członkowie ZPB zbierają się co roku na tradycyjnym wigilijnym opłatku i przy stole wielkanocnym.

X. Korzystając z pomocy różnych źródeł pracownicy Domu Polskiego zorganizowali wyjazdy na kolonie oraz obozy harcerskie.

W ciągu minionych lat tradycją stało się:

1.      Uczestnictwo naszej delegacji w Dniach siostrzanego z Mohylewem Włocławka;

2.      Przedstawienie "jasełek" przez dzieci uczących się języka polskiego;

3.      Przygotowywanie uczniów do podjęcia studiów na uczelniach polskich. Za bardzo duże nasze osiągnięcie uważam dostanie się na studia do Polski Natalii Gromowej, Tatiany Tomaszowej, Aliny Cholewińskiej, Andrzeja Owczynnikowa, Wiktorii Krotowej, Olgi Filipowicz, Tatiany Wierbickiej, Wiktorii Masańskiej, Janiny oraz Walerii Sielickich, Olgi Krawżul, Grety Pietuchowej, szczególnie Elwiry Pieńkowskiej, która dojeżdżała na zajęcia języka polskiego do Domu Polskiego z odległych o 40 km Białynicz;

4.      Prowadzenie co rok w kinach miejskich Dni Filmu Polskiego oraz związanych z nimi konkursów "Czy znasz kino polskie?";

5.      Coroczne uczestnictwo delegacji Domu Polskiego  w uroczystościach z okazji bitwy pod Lenino;

6.      Uczestnictwo naszych zespołów w wojewódzkich  festiwalach kultur narodowościowych.

Sumując to wszystko chcielibyśmy podkreślić, że osiągnięcia te są realizacją głównego celu naszego Stowarzyszenia, które chce krzewić polskość, uczyć języka i zrzeszać chętnych w różnych klubach, w zależności od zainteresowań.

Jakie mamy plany na przyszłość?

 • Chcemy nie tylko utrzymać dotychczasowy poziom pracy, ale też wypracować warianty, które nasze działania uczynią jeszcze skuteczniejszymi i bardziej wszechstronnymi;
 • Za wszelką cenę, nie szczędząc wysiłku i nie licząc na pomoc z zewnątrz, musimy utrzymać Dom Polski, bo on jest symbolem istnienia polskości na Mohylewszczyźnie.

Kontakt:

eMail: dom-polski@rambler.ru
tel: +375-29-6950586

4 koment. »

 • Артур :

  Молодцы так держать!!! 8)

 • Елена :

  Это очень здорово, что есть такая возможность на Украине и в других странах познавать культуру и искусство Польши, изучать язык и посещать замечательные памятники культуры этой страны, тем более, что многие, живущие в разных странах мира имеют польские корни и должны знать и любить родину своих предков.

 • Шляжко Иван Степанович :

  Подскажите,пожалуйста, есть ли в г.Минске Дом польский.Хочу изучить польский язык именно при Доме польском.
  Спасибо.

 • Юрий (author) :

  Да, есть. Находится по адресу ул.Соломенная 23 тел.285-35-22 или 285-36-51

  С уважением

  Юрий Журавович

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: