Główna » Nasza praca

25 rocznica ruchu polonijnego na Białorusi

marzec 23, 2014 Brak komentarzy

Posiedzenie Rady Naczelnej SZ ZPB 1 marca w Lidzie.


Dnia 1 marca 2014 roku w Lidzie odbyła się uroczysta impreza ZPB z okazji 25-tej rocznicy ruchu polonijnego na Białorusi.
Udział w imprezie wzięli członkowie Rady Naczelnej ZPB, zespoły z Lidy, Ostrowca, Nowogródku. Byli obecni goście z Polski:

- przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” na czele z wiceprezesem p. Lechem Markiem
- delegacja szkoły podstawowej nr 34 w Białymstoku na czele z p. dyrektorem Jerzym Bołtuciem

„Zycie płynie, jako rzeka, czas ucieka z każdym dniem”.

Faktycznie, minęło już 25 lat od momentu kiedy na terenie Białorusi rozpoczęła się działalność na rzecz rozwoju oświaty i kultury polskiej.
W szkołach zaczęto uczyć się języka polskiego, wzrosła ciekawość do kultury i tradycji polskich. Rozpoczęły swoją działalność stowarzyszenia Kombatantów i Sybiraków, nauczycieli, lekarzy, młodzieży, Klub Kobiet Polskich, Kluby Sportowe „Batory” i „Sokół”, Drużyny Harcerskie, amatorskie zespoły artystyczne. W ciągu 25 lat na terenach naszego kraju powstało ponad 80 oddziałów Związku Polaków na Białorusi, odtworzono 16 Domów Polskich, Szkoły Polskie w Grodnie i Wołkowysku.
W trakcie imprezy wspomniano sławne strony historii powstania i działalności ZPB. Zostały nagrodzone osoby, które poświęciły dużo energii i pracy na korzyść ZPB, oraz zespoły artystyczne.

Dnia 1 marca 2014 r. w Lidzie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej.
Rada rozpatrzyła zagadnienia organizacji Konkursu ortograficznego, kolejnego 10. festiwalu Polonez-2014 w mieście Słonim, oraz udziału ZPB w 10. Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie.
Rozpatrzono apel Karola Chudoby, prezesa Stowarzyszenia „Kresów”, nawołującego do „pilnego zebrania Rady Naczelnej, ustalenia nowej koncepcji Związku praworządnego i demokratycznego bez polityki i bez walki z Prezydentem”. Który zaznaczył, że „Związek ma pracować dla dobra Polaków i Białorusi”. Poruszył też zagadnienie konieczności uchwalenia zjednoczenia ruchu Związkowego. Według opinii Karola Chudoby, należy „uzgodnić z Radą Związku nr 2. termin Walnego zgromadzenia i wybrać nowy jeden Zarząd Jednego ZPB”.
Pod koniec posiedzenia Rada Naczelna zatwierdziła sprawozdania organizacji za rok 2013.

Impreza jubileuszowa ZPB

Posiedzenie Rady Naczelnej ZPB,
BTV

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: