Główna » Kultura i Historia

Zapraszamy przyjąć udział w świetowaniu 75 rocznicy bitwy pod Lenino

październik 6, 2018 Brak komentarzy

Wyjazd autokarem nieodpłatnie. W programie uczestnictwo w imprezach towarzyszących z okazji bitwy oraz koncert zespołu ministerstwa obrony republiki Białoruś. Również zwiedzanie po drodze ogrodu Botanicznego słynnej Akademii Rolniczej w Gorkach.

Planowany wyjazd z Mohylewa o g. 8.00 rano

Powrót do Mohylewa orientacyjnie około godziny 18.00

Chętnych prosimy o kontakt z pracownikami Domu Polskiego

Tel.76 40 25, 79 20 84 od 9.00 do 17.00 w dni robocze

Jerzy Żurawowicz

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: