Główna » Kultura i Historia

Wszystkim Polakom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja!

kwiecień 29, 2021 Brak komentarzy

kon3Wszystkim Polakom z Mohylewszczyzny oraz miłośnikom polskiej kultury składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji narodowego święta polskiego - Święta Konstytucji Trzeciego Maja!

Narodowe Święto Trzeciego Maja - święto państwowe, obchodzone 3 maja, w rocznicę przyjęcia Konstytucji 3 Maja. Polska Konstytucja 3 Maja 1791 r. była drugim na świecie konstytucyjnym prawem po Konstytucji Stanów Zjednoczonych 1787 roku i pierwszym w Europie.

Konstytucja 3 Maja została przyjęta przez Sejm Nadzwyczajny Rzeczpospolitej 3 maja 1791 r.,który rozpoczął swą działalność w 1788 roku i przeszedł do historii państwa polskiego jako Sejm Czteroletni.

kon2Jan Matejko - Konstytucja 3 Maja

Zgodnie z Konstytucją Polska została uznana za kraj oparty na dziedzicznej monarchii konstytucyjnej i parlamencie, wybieranym na dwa lata. W ciągu roku w wyniku podziału terytorium między Prusami, Rosją i Austrią Polska utraciła niepodległość, lecz w 1918 roku kraj ponownie zjednoczył się i 3 maja został uznany za oficjalne święto.

W 1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja uległo odrodzeniu i zostało oficjalnie ogłoszone świętem narodowym.

konJERZY ŻURAWOWICZ
oraz pracownicy Domu Polskiego w Mohylewie

W artykule zostały wykorzystane materiały ze strony internetowej "Polski miesięcznik w Sankt Petersburgu"

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: