Główna » Edukacja, Nasza praca

Konkurs „Być Polakiem”

styczeń 31, 2021 Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
 
Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja „Świat na Tak” organizują kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy w trzech formach: pracy plastycznej, pracy pisemnej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.
 
Celem Konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną. Atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone na Gali XII edycji Konkursu w dn. 3 sierpnia w Zamku Królewskim w Warszawie.
 
Wszelkie informacje szczegółowe nt. Konkursu, w tym harmonogram, tematy prac, wymagania formalne znajdą Państwo na stronie Konkursu www.bycpolakiem.pl oraz w załączonych dokumentach (m.in. regulamin, formularze zgłoszeniowe, plakat).
 
Prace należy nadsyłać w terminie do 18 kwietnia 2021 r. Wszelkich informacji dotyczących organizacji projektu udziela koordynator Konkursu, p. Marek Machała; e-mail: bycpolakiem2021@gmail.com; tel. +48 603 330 905.  
 
Jednocześnie przekazujemy Państwu informację nt. organizowanego przez IPN w tym roku szkolnym konkursu "Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie", skierowanego do uczniów wszystkich typów szkół w wieku od 11 do 19 lat. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży, szczególnie o polskich korzeniach, do zainteresowania się historią Polski oraz poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Będzie to już IX edycja konkursu, ale pierwsza, w której mogą wziąć uczniowie z całego świata. Warunkiem jest wykonanie pracy w języku polskim.
 
Poniżej link do strony IPN, na której zamieszczona jest informacja o konkursie wraz z załącznikami do wypełnienia dla uczestników:
Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie - Edukacja IPN
 
Zachęcamy Państwa do promocji obu konkursów, zwłaszcza wśród uczniów polskich szkół polonijnych czy szkół afiliowanych przy placówkach dyplomatycznych.
 
 
 
 
Z poważaniem,
Sekretariat
Wydziału Konsularnego i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Białoruś, 220034 Mińsk, ul. Z. Biaduli 11
 
220002 Mińsk ul. Kropotkina 91A
tel. +375 17 3885231
fax: +375 17 3885238
www.gov.pl/web/bialorus/ambasada-rp-w-minsku

konkurs.zip

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: