Główna » Nasza praca

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach ZPB

czerwiec 8, 2018 Brak komentarzy

Szanowni koledzy!

Już od kilku lat w szkołach ZPB z polskim językiem nauczania w Grodnie i Wołkowysku zdarzała się sytuacja, iż przez ograniczenia pod względem liczby uczniów (klasy łączone) nie udawało się przyjąć wszystkich chętnych do klas pierwszych. Prowadziło to do licznych sytuacji konfliktowych w czasie rekrutacji, kształtowało negatywne relacje rodziców w stosunku do powstającej sytuacji, szczególnie wśród tych, dzieci których nie zostały przyjęte. I okoliczność tą wykorzystali nasi oponenci do organizacji najrozmaitszych akcji protestacyjnych, nadając jej szeroki rozgłos.

ZPB także nigdy nie stał bezczynnie, lecz nie nadawaliśmy temu szerszego rozgłosu. Pragnę zakomunikować, iż nasze liczne apele do Ministerstwa Edukacji, Gubernatora obwodu grodzieńskiego, Ministerstwa Oświaty Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego doprowadziły do pozytywnego rezultatu w kwestii rozwiązania tego, dosyć wrażliwego problemu nie tylko dla rodziców i uczniów, ale i w obopólnych relacjach na poziomie międzypaństwowym.

Wczoraj, 6 czerwca, z naszej inicjatywy, odbyło sie zabranie rodziców w Szkole Średniej Nr 36 w Grodnie, gdzie rozbrzmiały zapewnienia o naszej dwustronnej umowie pomiędzy ZPB a organami administracji publicznej, i do szkoły zostaną przyjęci WSZYSCY CI!, którzy złożyli dokumenty.

To znaczący rezultat i swego rodzaju skutek naszej pracy w tym kierunku na przestrzeni ostatnio prowadzonej działalności statutowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego rezultatu. Moje gratulacje!

Z poważaniem
Mieczysław Łysy

Waszym zdaniem

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: